Náš program

Bez ohlížení do minulosti, s odvahou tvořit budoucnost.

Náš program

Změna konceptu městského bydlení a městská výstavba bytových jednotek
Zrušení obálkové metody, nahrazení bodovým systémem a opětovné zřízení bytové komise.

Chata na Libínském sedle. Chceme víceúčelové užívání tak, aby mohla sloužit částečně turistům, ale zejména, aby sloužila ke vzdělávacím a podnikatelským aktivitám

Ideální koncept by byl návrat ke škole k přírodě (např. ZŠ z Prahy by mohla učinit týdenní pobyt se vzdělávací aktivitou – budeme usilovat o propojení Prachatic s akademickou sférou – Národní park, Jihočeská univerzita). Posledním účelem by bylo zřízení místa pro podporu podnikání (místo pro tzv. podnikatelský inkubátor). Jinými slovy 3 hlavní účely: turismus, vzdělávání, podpora podnikání.

Vytvoření nových parkovacích míst

Vybudování parkovacích domů v blízkosti sídlišť - tento projekt je důležité vytvořit s predikcí vývoje, kdy je cca 2,5 (hrubý odhad) aut na domácnost, aby nedošlo k tomu, že současná situace nastane za 10 let znovu) Tato investiční akce musí proběhnout na etapy.

Podpora lékařských profesí

Navázání spolupráce města s lékařskou fakultou v Plzni a v Praze – možnost stipendijních městských programů, tak aby absolventi těchto oborů měli zájem zřídit si praxi v Prachaticích (nebo nastoupit do místní nemocnice) a neměli zájem odcházet do větších měst.

Cyklistika zažívá poslední dobou neskutečný boom a v našem městě tomu není jinak.

Z tohoto důvodu podporujeme výstavbu dalších singltreků na Černé hoře i pod Libínem. Najde zde sportovní vyžití spoustu místních občanů a navíc by to mohlo přilákat i turisty, jelikož tato aktivita se stala nesmírně populární. Cyklistika se dnes stává skoro celoročním sportem, proto podpora tohoto projektu je opodstatněná. Na druhou stranu jsme skeptičtí k otázce budování sjezdovky. V dnešních klimatických podmínkách včetně další predikce globálního oteplování nevidíme v tomto projektu velkou budoucnost. I ve velkých lyžařských světových střediscích se dnes investuje právě do letních aktivit, které lze provozovat téměř celoročně a lákají spoustu turistů.

Obnovení diskuze o zavedení MHD/svozu po městě Prachatice

MHD/Svoz po městě Prachatice by měl být v případě realizace naplánován tak, aby bylo uspokojeno, co nejvíce obyvatel města Prachatice. Jedná se zejména o rozvoz do škol, zaměstnání a do nemocničních či komerčních zařízení. S tím jsou také spjaté rekonstrukce již vystavěných zastávek či vybudování nových pro pokrytí celého města. MHD/Svoz by byl velmi důležitý pro propojení obyvatel s celým městem, zároveň MHD může napomoci k plynulé dopravě zejména v dopravních špičkách a stejně tak může napomoci k menší obsazenosti parkovacích míst.

Digitalizace samosprávy

V rámci samosprávy podporujeme digitalizaci města Prachatice, zřízením např. virtuální prohlídky městských objektů, které jsou ve výběrovém řízení nebo dále zřízením on-line žádanky o městský byt prostřednictvím aplikace s velmi rychlým vyhodnocením. Samospráva na jednom místě, v jedné aplikaci.

Navýšení rozpočtu pro kulturní a sportovní spolky

Sport a kultura jsou v našem městě velmi důležité. Rádi bychom pořadatele kulturních a sportovních událostí podpořili navýšením částky u dotačních programů a tím podpořili místní komunity.

Podpora vybudování úschovny zavazadel a kol

Pěší turistika a cykloturistika je dnes oblíbenou dovolenou mnoha turistů. Aby si každý turista mohl pohodlně prohlédnout naše město, muzea, galerie atd. či se v klidu občerstvit v některé restauraci, podporujeme vybudování úschovny zavazadel včetně cykloboxu. Turisté by mohli bez strachu ze ztráty svého vybavení včetně kola uschovat v uzamykatelných boxech. Určitě by to byla podpora turistů v našem městě

Otevřená radnice

Chceme, aby radnici ovládly pozitivní zásady, zejména vstřícnost, ochota a podpora. Chceme, aby se občan cítil tak, že mu úředník/zastupitel/radní naslouchá a bere jeho problémy vážně. Zároveň slibujeme, že slušnou žádost o pomoc nebo o radu neodmítneme, pokud to samozřejmě bude v našich silách.

.

Víme, že to nebude hned, nicméně jsme odhodláni udělat maximum!