Naši kandidáti

Naši kandidáti

Mgr. Jan Kotrba

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, dnes působí jako právník v územní samosprávě. Pracovní zkušenost načerpal také na Svazu měst a obcí v Praze. Je zároveň akreditovaným lektorem u Ministerstva vnitra v oboru Správní právo (poskytování informací a ochrana osobních údajů). Studoval také v zahraničí (Plovdiv, Dublin).

V roce 2021 inicioval založení spolku Kulturou a vzděláním společně z. s., z této iniciativy se vyvinul nápad složit kandidátní listinu. V současné době se připravuje na státní doktorskou zkoušku za účelem udělení titulu JUDr. Jeho záliby jsou cizí jazyky, cestování a dobré jídlo.

Marie Machovcová

Maminka pětiletého chlapce, která vystudovala střední pedagogickou školu, zde v Prachaticích. Od roku 2014 pracuje ve školství, nyní jako vedoucí učitelka mateřské školy. Je také držitelkou průkazu cvičitel všestrannosti. V rámci DDM je trenérkou sportovní gymnastiky. V roce 2021 se stala místopředsedkyní spolku Kulturou a vzděláním společně z. s. Mezi její volnočasové aktivity patří rodiny, sport a příroda.

Václav Müller

Studoval na střední průmyslové škole v Kutné Hoře obor mechanik elektronických zařízení. V roce 1990 začal podnikat a vedl úspěšně svou firmu v oblasti oprav televizních zařízení. Od roku 2011 je zaměstnán jako technický pracovník v Nemocnici Prachatice a. s., v této instituci také od roku 2021 působí jako člen dozorčí rady. Mezi jeho záliby patří hudba (aktivně) a rodina.

 

Bc. Vojtěch Čtvrtník

Vystudoval dopravní technologie na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, kde nadále pokračuje v inženýrském studiu. Nyní působí jako logistik v dopravní společnosti pro mezinárodní kamionovou přepravu. Mezi jeho záliby patří fitness a informační technologie.

 

 

Ing. Jakub Hodina

Absolvent magisterského studia a zároveň student doktorského studia královehradecké univerzity, studijního programu inženýrství a informatika. Pracuje jako vedoucí oddělení informatiky na MěÚ Prachatice. Dále chová plemenné býky a podniká v oboru ubytování a služeb. Rád tráví čas s rodinou a v přírodě. Mezi záliby patří cestování, historie, kultura a vzdělávání.

 

Zdeněk mráz

Vystudoval stavební průmyslovku v německém Vilshofenu. Razí heslo „nezůstat u jedné práce celý život“. 15 let je pracovně spojen se SRN. V Prachaticích je patriotem šipkařského sportu. Volný čas rád tráví v přírodě, s rodinou, s přáteli u šipek a u dobrého jídla. Nemá rád přetvářky, intriky a momentálně rozdělenou společnost..

 

Bc. martin eichner

Absolvent bakalářského studia a student dopravního inženýrství navazujícího studia
Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Studoval v zahraničí na
technické univerzitě ve Vilniusu. Od roku 2021 pracující v automotivní
firmě Faurecia Components Písek, kde nyní pracuje na pozici Improvements
Coordinator Trainee. Milovník společenského žití, života, cestování,
vepřo-knedlo-zela a kvalitního humoru. Bývalý člen skautského oddílu a aktivní
člen v hokejbalovém klubu Prachatice.

Lukáš marek

Majitel obkladačské firmy a člen cechu obkladačů s velkou vášní pro sport, zejména fotbal a hokej. Rád posedí s přáteli u dobrého jídla a pití. 

david šmídmajer

Prachatický rodák, který v Prachaticích doposud bydlí a do budoucna to nemá v plánu měnit, Je absolventem místního gymnázia a nyní pracuje jako prodejce nových vozů u největšího automobilového dealera v jižních Čechách. Mezi jeho záliby patří motorismus, kultura, společenský život a cestování.

Ing. Pavel Hodina

Na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze vystudoval obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Již téměř 20 let pracuje ve stavebnictví, konkrétně na manažerské pozici ve firmě Windowholding a.s., kde vede tým rozpočtářů a přípravářů výroby. Je spoluzakladatelem a místopředsedou spolku Kulturou a vzděláním společně. Ve volném čase se věnuje sportu (aktivně i pasivně), rodině a rád posedí s přáteli u dobrého jídla a pití. Nesnáší lidskou hloupost a namyšlenost.

MUDr. Martin Debnar

Prachatický rodák vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékař v krajské nemocnici a věnuje se úrazové a sportovní traumatologii. Zároveň pokračuje v postgraduálním studiu v oboru experimentální chirurgie na 2. lékařské fakultě v Praze. Mezi jeho záliby patří sport, gastronomie- enologie.

Ing. Albert maršál

Absolvent Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Již za dob studia až do současnosti se v profesním životě zaměřuje na finanční problematiku podniku. Aktuálně pracuje jako controller v nadnárodní energetické společnosti. Zajímá se o zdravý životní styl, životní prostředí a horskou turistiku.

Jindřich Razím

V Prachaticích žije od útlého dětství, vystudoval Střední lesnickou školu v Písku. Po škole pracoval devět let u Městských lesů v Prachaticích. Poté změnil obor a nastoupil do firmy Pöttinger s. r. o. ve Vodňanech, kde od roku 2019 pracuje na pozici vedoucího týmu montáže. Zároveň téměř 10 let provozuje hostinskou činnost a od poslední zimní sezóny provozuje společenský sál Hotelu Park. Jeho přáním je umět si v budoucnu najít více času v letních měsících na motorku a v zimních na snowboard.

Tomáš Šertler

Milovník Prachatic, sportovec a muž mnoha zálib vystudoval střední průmyslovou školu, následně přesedlal ke kotelnickému řemeslu u THP Prachatice, kde působí i jako člen odborů. 

Ing. Tereza řezníčková

Vystudovala prachatické gymnázium, následně Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity, obor Pozemkové úpravy a převody nemovitostí. Po studiu si doplnila pedagogické vzdělání a vyučovala matematiku a výchovu k občanství na druhém stupni ZŠ Vodňanské v Prachaticích. Od svých 15 let působila také jako vedoucí na dětských táborech. Nyní je na rodičovské dovolené. Žije v Osekách se svým manželem Michalem a dcerou Josefínou, kde je také aktivní členkou hasičského a divadelního spolku.

MUDr. Ivana Maršálová

Vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Více než dva roky pracovala jako lékařka na Kardiologickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. a v listopadu roku 2020 se vrátila do rodných Prachatic, kde nyní působí jako lékařka na interním oddělení. Ráda tráví čas s přáteli. Mezi její záliby patří cestování, četba a ornitologie.

Michal řezníček

Vystudoval Střední školu řemesel a služeb ve Strakonicích – obor mechanik, seřizovač CNC. Po škole odletěl do Austrálie zdokonalit si angličtinu. Pracoval v GRW a v Klimě v Prachaticích nyní dojíždí za prací do Německa. Bydlí se svou manželkou Terezou a dcerou Josefínou v Osekách, kde je aktivním členem hasičského sboru.

naděžda kotrbová

.

Vystudovala střední školu s ekonomickým zaměřením, dnes pracuje ve veřejné správě. Její zájmy jsou rodina, vnoučata a občasné cestování.